Contra-indicaties & Corona

Contra-indicaties massage zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Gezondheid en veiligheid van mezelf en de gast staan bovenaan.

Let op: wanneer de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage.

Absolute contra-indicaties:

 • Koorts

 • Infectieziekten – flinke verkoudheid, griep en keelontsteking

 • Ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling

 • Besmettelijke huidaandoeningen

 • Slechte algemene gezondheid

 • Extreme vermoeidheid

 • Te veel pijn

 • Kanker – tijdens de behandeling van chemo of bestraling

 • Ernstige vaat ziekten

 • Antibiotica – overleg met uw huisarts

 • Bloedverdunners – overleg met uw huisarts

​Absolute plaatselijke contra-indicaties:

 • Plaatselijke ontstekingen

 • Vaataandoeningen

 • Spataderen

 • Wratten

 • Fracturen

 • Kneuzingen

 • Blauwe plekken

 • Zwemmerseczeem

 • Kalknagels

 • Trombose

Relatieve contra-indicaties:

 • Hoge bloeddruk

 • Hartafwijkingen

 • Open wonden

 • Zwangerschap

 • Ontstekingen

 • Traumatische aandoeningen

 • Psoriasis

 • Schimmelvelden

 • Pijnstillers

 • Antidepressiva

Ga niet volledig uit van wat hier beschreven staat, als u denkt dat u wel gemasseerd kan en wil worden, overleg dan even uw de huisarts.

Corona (bron: N.G.S.)

We maken alleen afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doen we aan de hand van een (telefonische) triage / gezondheidscheck.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius) krijgen dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren. Daarnaast hebben wij in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Maken van een afspraak en (telefonische) triage

U behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen;

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.

 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.

 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 

 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 

 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 

 • Mensen met een hiv infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 

 • Mensen met ernstige leverziekte. 

 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.


Op basis van een gezondheidscheck die wij met u doorlopen bepalen wij of u behandeld kunt worden. 

Voor alle klanten geldt: U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande vragen met JA beantwoord.

 1. Heeft u(de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

 5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.


Aanvullende maatregelen in onze praktijk


Wat vragen we van u?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.

 • Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol).

 • Houd 1.5 meter afstand van andere klanten.

 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.

 • Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.

 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.

 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen.

 • Volg de instructies van de masseur altijd op.

 • We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.

 • Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard alle begrip voor en vice versa.


Onze voorzorg maatregelen:

 • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.

 • Wij geven geen hand bij binnenkomst.

 • Na iedere klant reinigen en/of desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.

 • We ventileren en/ of luchten de behandelkamer.

 • We plannen meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.


Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent.

We zullen u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.


Blijf gezond!